לו"ז וכתובות סניפים של דעת ותבונה בשנה"ל תשע"ח - פריסה ארצית

רחובות – מרכז דעת, הרצל 141

מאמנים אישיים

יום: א' שעה: 18:00- 21:00  
תאריך פתיחה: כג' חשון תשע"ח 12/11/17

קורס CBT יהודי - (שנה ב')

יום: א'  שעה: 10:30-13:30
תאריך פתיחה: יב אלול תשע"ז  3/9/17

קורס CBT יהודי - (שנה א')

יום: ג'  שעה: 17:30-21:00
תאריך פתיחה: כה' חשון תשע"ח   14/11/17

אימון משפחתי

יום: ב' שעה: 10:30 – 13:30 
תאריך פתיחה: כד' חשון תשע"ח   13/11/17

ירושלים – אור חיה רחוב ישעיהו 12 פינת בליליוס

אימון אישי

יום: ב'  שעה: 17:30 -20:30 
תאריך פתיחה: כד' חשון תשע"ח 13/11/17

כפר חב"ד – מכללת בית רבקה

קורס CBT יהודי - (שנה א')

לנשים בלבד!

יום: ד' שעה: 9:30 -13:30 
תאריך פתיחה: יב' חשון תשע"ח 1/11/17

רמת גן- מדרשיית לאה, רחב שלום עליכם 34 (בחניון קומה שניה דלת עץ)

אימון משפחתי

יום: ג'  שעה: 10:00 – 13:00
תאריך פתיחה: כה' חשון תשע"ח 14/11/17

יוקנעם – במתחם בית כנסת "אור הגאולה", רחוב חרמון 56

אימון משפחתי

יום: ד'  שעה: 17:00 – 20:00
תאריך פתיחה: כו' חשון תשע"ח 15/11/17

צפת – מכון אלטה, ירושלים 33

קורס CBT יהודי - (שנה א')

יום: ה'  שעה: 10:30 – 14:00
תאריך פתיחה: כז' חשון תשע"ח 16/11/17

אימון אישי

יום: ה'  שעה: 17:00 - 20:00
תאריך פתיחה: כז' חשון תשע"ח 16/11/17