קורסים מקוונים


ביבליותרפיה חסידית - קורס מקוון


ביבליותרפיה חסידית 2017 – מקוון קורס המשך למטפלים ומאמנים המתמקד בכלים טיפוליים באמצעות סיפורים. שילוב סיפורי חז"ל, סיפורי צדיקים וחסידים וסיפורי חיים בתהליך הטיפולי, שיותאמו לעולמו הפנימי של המטופל ויהוו ערוץ מרכזי בטיפול. השיעורים מתעדכנים יחד עם רצף הקורסים.


אימון אישי מקוון א' - יסודות האימון

אימון אישי הוא יסודי המקנה ידע וכלים להעביר תהליכים של צמיחה והתפתחות במסע של האדם אל עצמו ואל הגשמת שליחותו וייעודו. הקורס יקנה ידע וכלים להוביל וללוות תהליכי שינוי על ידי זיהוי המחסומים, הגדרת יעדים מתוקנים ומתן כלים למימושם בתחומי החיים השונים: בעבודה, בלימודים, במערכת היחסים הזוגית, ההורית, החברתית ועוד.